Slangkeuring

Venus & de Waard is niet alleen een specialist op het gebied van tankwasmachines, constructie, verspaning en slangassemblages, maar ook op het gebied van testen/keuren van industriële slangen.

Het is soms een grijs gebied welke regels van toepassing zijn op uw slangenpark en in hoeverre deze voor u van belang zijn. Zo ontstaat er ook regelmatig onduidelijkheid over het herkeuren van slangen. Is dit nou wél of niét verplicht?

Op deze vraag is maar één antwoord mogelijk: Het is verplicht!

Een korte uitleg van het proces

Onze slangassemblages worden bijna allemaal geleverd met een druktestrapport. Het certificaat dient als bewijs dat de nieuwe slang veilig is en volgens de wettelijk vereiste testdruk is gekeurd.

Tijdens het gebruik van uw slang zijn er verschillende factoren die de levensduur verlagen, denk maar eens aan variërende werkdrukken, gebruikstemperaturen en reinigingsprocedures. Al deze en meer factoren hebben een negatief effect op de levensduur van de slang. Dit kan tot gevolg hebben dat onder meer de drukbestendigheid van de inlagen verlaagt en de connectie tussen slang en koppeling verzwakt.

Slangen vallen onder de Praktijk Richtlijn Druk Apparatuur
De warenwetgeving verwijst sinds mei 2015 naar deze richtlijn en stelt dat de gebruiker is belast met een zorgplicht. De zorgplicht wordt in de richtlijn als volgt gedefinieerd:

“Een algemene, tot de gebruiker gerichte, verplichting (primaire verantwoordelijkheid) tot het betrachten van zorg voor de technische integriteit van arbeidsmiddelen waaronder vaste (stationaire) drukapparatuur ten behoeve van veiligheid, gezondheids- en milieubescherming.”

In de Nederlands Praktijk Richtlijn 5527 (NPR 5527) is te vinden waar u aan moet voldoen als gebruiker. Er staat precies vermeld waarom, hoe, op welke druk en hoe vaak verschillende typen slangen herkeurd moeten worden. De NPR 5527 is van toepassing op alle slangen!

Om de veiligheid en levensduur van uw slang te handhaven, kunt u deze laten herkeuren. De NPR5527 specificeert een keuringsinterval van één jaar. U kunt echter van dit interval afwijken als u met een risicoanalyse aantoonbaar kunt maken dat dit geoorloofd is.

Tijdens onze herkeuring doen wij 2 soorten testen:

  • Eerst doen we een visuele keuring om de kwaliteit van de slang te bepalen. We kijken dan naar slijtagesporen. De kwaliteit van de inlagen en binnenwand zijn vrijwel niet visueel te inspecteren.
  • Als de slang door de visuele keuring komt, dan gaan we over tot de hydrostatische druktest. Deze test is bedoeld om – naast lekkage – te controleren op lengteverandering, het ontstaan van blazen op de buitenwand, kronkelen en torderen.

Na de test krijgt u van ons een certificaat van onze bevindingen. Op het certificaat wordt vermeld of de slang door de test is gekomen of niet. Ook wanneer de slang is afgekeurd krijgt u een certificaat, waarop staat waarom de slang is afgekeurd. Het certificaat is voor u het bewijs dat u door middel van een onafhankelijk test heeft voldaan aan uw zorgplicht.

LET OP!
De druktest is altijd een momentopname, waakzaamheid bij het gebruik van slangen blijft een vereiste. Met de herkeuring kunt u echter in een vroeg stadium een verzwakte slang herkennen en zo nodig uit bedrijf nemen. U verhoogt hiermee de veiligheid en verkleint de gezondheid- en milieurisico’s.

Testlocaties
Wij testen op onze eigen locatie of op de locatie van de opdrachtgevers. Dankzij onze verschillende watertestdrukmachines kunnen we ook op Zone 0 locaties testen.
Ook testen wij flensverlopen en leidingwerk.

Venus & de Waard BV
Industriestraat 16-18
1976 CV IJmuiden
tel: +31 88 2102000
info@venusendewaard.nl

VDW Tandwielkastrevisie
Industrieweg 34B
1521 NE Wormerveer
tel: +31 88 2102020
twk@venusendewaard.nl

venus-en-de-waard-vca-gecertificeerd